Stichting Goûts & Couleurs
“Ontwerp en welzijn”,
“African made”